Wat doet de
Europese Unie
voor mij?

Dit zijn de instellingen

van de Europese Unie

Beleidspunten

Het reilen en zeilen van de EU

De Europese Unie heeft 28 lidstaten