Dit is de EU
Dit is de EU

Lidstaten

De Europees Commissie (EC)

 Maakt de wetsvoorstellen in de EU

Zorgt dat het geld goed wordt uitgegeven

Bestaat uit 28 leden, 1 uit elke lidstaat

Voorzitter

juncker
Jean-Claude Juncker

De Europese Commissie bestaat uit 28 mensen die Eurocommissarissen worden genoemd. Elk land dat lid is van de Europese Unie heeft één lid in de Europese Commissie. De voorzitter van de Europese Commissie is op dit moment Jean-Claude Juncker, hij komt uit Luxemburg.

Wat doet de Europese Commissie?

De Europese Commissie heeft een uitvoerende taak. Zij zorgen ervoor dat de wetten die de Europese Unie heeft gemaakt correct worden uitgevoerd. Daarnaast schrijven zij voorstellen om wetten te maken (die worden wetsvoorstellen genoemd). Een andere belangrijke taak van de Commissie is het maken van een begroting voor de Europese Unie. Zij zorgen dus dat het geld goed wordt uitgegeven.

Wat doen Eurocommissarissen?

De taken van een Eurocommissaris kan je eigenlijk vergelijken met die van een minister maar dan op Europees niveau. Eurocommissarissen hebben allemaal hun eigen takenpakket waar zij verantwoordelijk voor zijn. Zo is er bijvoorbeeld een Eurocommissaris die verantwoordelijk is voor handel. Maar bijvoorbeeld ook voor transport en veiligheid. Klik hier voor een overzicht van alle Eurocommissarissen.

De Eurocommissaris die Nederland vertegenwoordigt heet Frans Timmermans. Hij is de vice-voorzitter van de Europese Commissie en houdt zich vooral bezig met betere regelgeving.

Het gebouw van de Europese Commissie
Het gebouw van de Europese Commissie
europees-parlement

Het Europees Parlement (EP)

Elke 5 jaar gekozen door inwoners van de EU

Stemt over voorstellen van de Europese Commissie

Bestaat uit 751 leden, 26 uit Nederland

Voorzitter

antonio-tajani-ep
Antonio Tajani

In het Europees Parlement werken mensen die direct door de burgers van de Europese Unie zijn gekozen. Deze mensen worden ook wel leden van het Europees Parlement genoemd. De voorzitter van het Europees Parlement is de Italiaan Antonio Tajani.

De taken van de leden

Elk lid van het Europees Parlement vertegenwoordigt een politieke partij. De 26 Nederlandse leden horen dus bij verschillende Nederlandse politieke partijen. In het Europees Parlement zitten mensen namens de/het VVD, CDA, PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de SGP.

Hoe worden de leden van het Europees Parlement gekozen?

Er zijn in totaal 751 leden. Nederland heeft er 26. Dit aantal wordt bepaald op basis van inwoners. Een groot land met veel inwoners heeft dus meer leden in het Europees Parlement.

Elke vijf jaar worden er verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Dat gebeurt in alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Samen kiezen die burgers de nieuwe leden van het Europees Parlement. Eind mei 2019 zijn de volgende verkiezingen. Dan mogen we in Nederland en ook in alle andere lidstaten, onze stem uitbrengen.

Europese politieke partijen

De Nederlandse politieke partijen werken in het Europees Parlement samen met hun collega’s uit de andere lidstaten. Dat doen ze met de politieke partijen die ongeveer het zelfde denken als zij. Samen vormen zij een eigen politieke groep, ook wel een fractie genoemd.

Het Europees Parlement kent negen grote politieke groepen:

  • Europese Volkspartij (hieronder valt het CDA)
  • Sociaal democraten (hieronder valt de PVDA)
  • Liberalen en sociaal liberalen (hieronder valt de VVD en D66)
  • De Groenen (hieronder valt Groenlinks en Partij van de Dieren)
  • Europese Conservatieven en Hervormers (hieronder vallen de ChristenUnie en SGP)
  • Europees Unitair Links – (hieronder valt SP)
  • Europa van Vrijheid en Directe democratie (geen Nederlandse partij is hierbij aangesloten)
  • Europa van Naties en Vrijheid (hieronder valt de PVV)
  • Niet ingeschrevenen (hier is ook geen Nederlandse partij bij aangesloten)

Wat zijn de taken van het Europees Parlement?

De belangrijkste taken van het Europees Parlement zijn het behandelen en stemmen over wetsvoorstellen die door de Europese Commissie worden gemaakt. De leden van het Europees Parlement kunnen de wetsvoorstellen goedkeuren, afkeuren of veranderen. Gezien er veel wetsvoorstellen worden gemaakt over verschillende onderwerpen zijn de leden van het Europees Parlement verdeeld over 20 gespecialiseerde vaste commissies. Een commissie is een mooi woord voor werkgroep. Zie hier een overzicht van alle commissies.

raad-van-ministers

Raad van Ministers

Bestaat uit Ministers uit lidstaten van de EU

Stemt over voorstellen van de Europese Commissie

Bestaat uit 28 leden, bij elk onderwerp andere ministers

De Raad van Ministers bestaat, zoals de naam al aangeeft, uit ministers van alle lidstaten van de Europese Unie. Welke ministers dat precies zijn, verandert per vergadering.

Hoe werkt het?

Als er bijvoorbeeld een wet wordt besproken over het thema Veiligheid, dan komen alle Ministers van Veiligheid uit de EU-landen bij elkaar. Onze minister van Veiligheid gaat dan dus ook speciaal naar Brussel. Wanneer het over Landbouw gaat, zijn alle Ministers van Landbouw aanwezig: het ligt aan het thema dat wordt besproken uit welke ministers de Raad van Ministers bestaat. Het zijn wel steeds 28 ministers die samenkomen; uit elke lidstaat één.

Taken

De Raad van Ministers praat over de wetsvoorstellen van de Europese Commissie. Net als het Europees Parlement mogen zij deze wetten goedkeuren, afkeuren of veranderen. Klik hier voor meer informatie over de Raad van Ministers.

Andere belangrijke EU organisaties

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie. De voorzitter is op dit moment de Pool Donald Tusk.

Wat doet de Europese Raad?

De Europese Raad komt vier keer per jaar samen. Als het nodig is en er dringend een oplossing moet worden gevonden, bijvoorbeeld over de Griekse financiële crisis, Brexit of het vluchtelingenprobleem, kan er een extra top plaatsvinden. Deze samenkomst wordt ook wel de Europese top genoemd. Klik hier voor meer informatie over de Europese Raad.

Voorzitter

donald-tusk-
Donald Tusk

De Europese Centrale Bank

Het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank (ECB) zit in Frankfurt, een stad in Duitsland. De ECB zorgt ervoor dat het goed gaat met de Euro. De ECB werkt samen met alle Centrale Banken van de lidstaten van de Europese Unie. Door goed samen te werken zorgen ze ervoor dat er geen grote problemen komen met de banken in Europa. Klik hier voor meer informatie over de ECB.

Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie zit in Luxemburg. Dit Hof bekijkt of alle landen ervoor zorgen dat de wetten die zijn gemaakt ook echt worden uitgevoerd. Als de Europese Commissie en een lidstaat het niet eens zijn, dan kunnen ze het Europees Hof van Justitie vragen om uitspraak te doen. Het is dus eigenlijk de rechter van de Europese Unie. Klik hier voor meer informatie voor het Europees Hof van Justitie.

Europol

Europol (gevestigd in den Haag) zorgt ervoor dat de politiediensten in alle landen die lid zijn van de Europese Unie goed met elkaar samenwerken. Doordat alle politiediensten goed met elkaar samenwerken, kunnen criminelen niet zomaar ontsnappen als ze de grens over gaan. Als iemand bijvoorbeeld in Nederland een bank overvalt en naar de grens met Duitsland vlucht, kan de politie in Duitsland de zaak verder oppakken. Klik hier voor meer informatie over Europol.

 Waarom Straatsburg?

De officiële locatie van het Europees Parlement is Straatsburg, een stad in Frankrijk en grenzend aan Duitsland. Veel mensen denken dat het Brussel is, maar dat is niet helemaal waar.

Plenaire sessies

De allerbelangrijkste vergaderingen, stemmingen en beslissingen worden in Straatsburg gehouden en genomen. Deze activiteiten worden ook wel ´plenaire sessies´ genoemd. Plenair is het mooie woord voor ´iedereen moet hier aanwezig zijn´. Daarom gaan één keer per maand alle leden van het Europees Parlement een week lang naar Straatsburg. De rest van de tijd zijn zij in Brussel aan het werk. Klik hier voor meer informatie over de plenaire vergadering en een overzicht van de plenaire agenda.

Reden voor de verhuizing naar Straatsburg

De reden dat alle leden van het Europees Parlement een week lang naar Straatsburg gaan heeft te maken met de geschiedenis van de Europese Unie. Na de Tweede Wereld Oorlog, waren alle Europese landen het er over eens: nooit meer oorlog. De Europese Unie is van oorsprong eigenlijk een vredesproject. De eerste bijeenkomsten vonden in Straatsburg plaats waarbij de ooit twee oude vijanden Duitsland en Frankrijk elkaar de hand schudde en gingen samenwerken met 4 andere landen om de vrede en veiligheid te brengen in Europa.