Hoe werkt de EU
Hoe werkt de EU?

Het maken van EU wetten

In de Europese Unie zijn we allemaal anders, maar we willen wel met elkaar samenwerken. Hoe krijg je dat voor elkaar met 28 verschillende landen die allemaal iets anders willen? Hoe lukt het om wetten te maken voor 500 miljoen mensen? Dat doe je door afspraken vast te leggen in Europese wetten. Die wetten gelden dan voor alle landen die lid zijn van de Europese Unie.

Hoe gaat het in zijn werking?

De Europese Unie (EU) wetten worden gemaakt door drie grote organisaties: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Zij hebben allemaal een andere taak in het maken van wetten.

De Europese Commissie is de enige die een wet kan indienen. Zij schrijven de wet. Als de Europese Commissie ergens een wet voor wil maken komen ze met een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel sturen ze vervolgens naar het Europees Parlement en de Raad van Ministers.

Het Europees Parlement en de Raad van Ministers kunnen de wet goedkeuren, afkeuren en veranderen. Als het Europees Parlement en de Raad van Ministers de wet allebei goedkeuren is het wetsvoorstel aangenomen en zorgt de Commissie ervoor dat de wet wordt uitgevoerd.

Als het Europees Parlement of de Raad van Ministers het wetsvoorstel aanpast of afkeurt begint het hele proces weer opnieuw. De Europese Commissie stuurt dan een nieuw wetsvoorstel naar het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Het Parlement mag wel wetsvoorstellen veranderen (dit wordt amenderen genoemd). Dan gaat het voorstel  toch door. Lees hier meer over de EU wetgevingsprocedure.

proces-wetgeving

Verschillende soorten wetten

Verordeningen

Dit zijn vaste regels/wetten die voor elk land in de Europese Unie hetzelfde zijn. Alle landen moeten deze wetten op dezelfde manier invoeren en uitvoeren.

Richtlijnen

Bij een richtlijn moeten alle landen hetzelfde doel bereiken, maar hoe ze dat doen, mogen ze zelf weten.

Stemmingen

 Handjes in de lucht

Stemmen voor wetten door middel van handjes in de lucht.

Voordat een EU wet kan worden aangenomen, moet er door de leden van het Europees Parlement gestemd worden. Dit wordt op twee manieren gedaan: ‘handjes in de lucht’ of via een elektronische stem (zie informatie rechts).

De eerste manier van het stemmen wordt door elk Parlementslid met één hand in de lucht uitgevoerd en is ook de meest snelle en effectieve manier.

 Elektronische stem

stemhokje

Dit is een andere manier van stemmen die wordt toegepast wanneer het handen tellen niet goed lukt. Het elektronisch stemmen gaat via een “pinhokje” waar het lid van het Europees Parlement uit drie knoppen kan kiezen: een groene knop, een witte knop en een rode knop. Dit heeft de volgende betekenis:

  • Rood: nee, wet niet aangenomen
  • Wit: ik stem niet voor of niet tegen (ook wel stemonthouding genoemd)
  • Groen: ja, wet aannemen.

Wanneer dit gedaan is verschijnt de uitslag op een groot scherm.

Vertolking

In de Europese Unie praten we maar liefst 24 officiële talen. Geen 28 verschillende talen zoals men af en toe beweert. Dit komt omdat sommige lidstaten dezelfde taal spreken. Denk bijvoorbeeld maar aan België, België heeft 3 officiële talen. In België wordt Nederlands, Frans en Duits gesproken. Frans is ook de taal van Frankrijk en Nederlands van Nederland. Duits is de taal Duitsland en Oostenrijk. Luxemburg heeft het Luxemburgs nooit als eigen officiële taal aangemeld.

Dit zijn de officiële talen in de Europese Unie.

Wat is tolken?

Om elkaar goed te begrijpen worden er in zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement en de Raad van Ministers tolken ingezet. Een tolk is iemand die luistert naar een spreker en de woorden van de spreker rechtstreeks en simultaan (gelijktijdig) vertaalt naar een andere taal zodat de luisteraars die de taal van de spreker niet beheersen hem toch kunnen begrijpen. Tolken werken altijd vanuit hun moedertaal naar een vreemde taal.

Hoeveel tolken werken er in het Europees Parlement?

Het Europees Parlement is een grote werkgever voor tolken. De tolken worden bij veel officiële vergaderingen en bijeenkomsten ingezet. In totaal zijn er 552 talencombinaties mogelijk.

Het Europees Parlement heeft ongeveer 300 vaste tolken. Wanneer er plenaire sessies in Straatsburg zijn kunnen er meer dan 1000 tolken nodig zijn. Het Europees Parlement kan hiervoor gebruik maken van een reserve van meer dan 3000 officieel geaccrediteerde (erkende) tolken.

Werkzaamheden

Tolken beheersen naast hun moedertaal minstens twee andere talen en meestal meer. Ze werken vanuit hun moedertaal naar een aantal vreemde talen. De meeste tolken van de Nederlandse afdeling beheersen naast hun moedertaal 4 vreemde talen of meer.

Tolken werken nooit alleen; In een tolkencabine voor een bepaalde taal zitten altijd 2 of 3 tolken afhankelijk van het aantal vreemde talen dat in een vergadering gesproken wordt en het vergaderrooster van het Europees Parlement. Ook moeten zij voor de vergadering stukken voorbereiden. Dit doen ze door de stukken die besproken gaan worden goed van te voren te bestuderen. En ze lezen veel kranten en persberichten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in de media.

Bijzondere talen

In het Europees Parlement worden ook kleinere en heel bijzondere talen gesproken. Denk bijvoorbeeld aan de taal Maltees en Gaelic. Maltees is de officiële taal van Malta en Gaelic de officiële taal van Ierland.