nieuws1
Nieuws

Op de agenda in 2019

 Volgend jaar, 2019 staat in het teken van de Europese verkiezingen. Burgers in de EU trekken in mei naar de stembus, om hun Europarlementariërs voor de komende 5 jaar te kiezen. De openingszitting van het nieuwe Parlement zal in juli plaatsvinden.  Vóór de verkiezingen zet het Parlement de gesprekken over de EU voort met […]

Deze week in Straatsburg: 10 t/m 14 december 2018

 De Europese bedrijven exporteren jaarlijks ongeveer voor 90 miljard euro goederen en diensten naar Japan. Het Parlement gaat stemmen over een handelsovereenkomst tussen de EU en Japan, dat barrières verwijdert en de handel bevordert. Oleg Sentsov, de Oekraïense cineast die in de cel zit, krijgt de Sakharov-prijs 2018 voor vrijheid van denken. Hij werd […]

Op de agenda in Brussel: van grenscontroles tot de westelijke Balkanlanden

 De reeks debatten over de toekomst van Europa gaat voort. Deze week wisselt de Deense premier Lars Løkke Rasmussen van gedachten met de Parlementsleden. Het Parlement wil de maximumduur van tijdelijke grenscontroles in het Schengengebied terugbrengen tot één jaar, met initiële controles beperkt tot twee maanden. Sommige landen hebben de controles in 2015 opnieuw […]

Ondersteuning voor Europese ruimtevaart programma’s

Op 21 november 2018hebben de leden van de Commissie Industrie, Onderzoeken Energie (ITRE) een ontwerpverslag aangenomen waarbij een bedrag van 16 miljard over de periode van 2021-2027 vrij komt. Met dit geld wiltmen ondersteuning en verbetering bieden aan de programma´s van EuropeseRuimtevaart Agentschap (ESA) en aan de bestaande EU ruimtevaartprogramma´s zoals Galileo, Copernicus en Space [...]

Op de agenda in Brussel: van mensenrechten tot de bescherming van arbeiders (week van 19 november 2018)

 Het Parlement organiseert een week vol evenementen ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een conferentie op hoog niveau zal bekijken hoe de mensenrechten kunnen worden geïntegreerd in de bedrijfswereld, duurzame ontwikkeling en extern beleid. Ook een betere sociale zekerheid voor grensarbeiders staat op de […]

Van de EU-begroting tot telecomregels: 5 cijfers uit Straatsburg

 Het Parlement sprak zich uit over de volgende langetermijnbegroting en drong aan op meer middelen voor jongeren, onderzoek, banen en het aanpakken van de klimaatverandering. Rond 94% van de EU-begroting gaat naar burgers, regio’s, steden, boeren en bedrijven. De Duitse bondskanselier Angela Merkel is de 12e EU-leider die debatteert over de Toekomst van Europa […]

Nieuwe CO2-doelstellingen voor auto´s, busjes en vrachtwagens

De EU zet sterk in op een schonere transportsector. De CO2-uitstoot van zowel auto´s en bestelwagens als vrachtwagens en bussen moet omlaag. Daarom zijn er tijdens de plenaire stemmingen van oktober en november 2018 voorstellen aangenomen om de limieten voor CO2-uitstoot van dezevoertuigen te verlagen. Waarom neemt de EU maatregelen? De vervoersector is de enige […]

Betere bescherming van treinreizigers.

Het Europees Parlement (EP) zet zich in voor het beter beschermen van treinreizigers in de EU. Tijdens de plenaire stemming van 15 november 2018 is de verordening over de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer met een grote meerderheid aangenomen. Deze verordening (oftewel: direct geldende regel) moet de kwaliteit van passagiersvervoer per spoorverbeteren […]

Op de agenda in Straatsburg (12 t/m 15 november 2018): van energie-efficiëntie tot de Lux-filmprijs

 Het Parlement stemt over nieuwe maatregelen voor energie-efficiëntie, regels om de kosten van telefoongesprekken in Europa te doen dalen, en kondigt de winnaar aan van de Lux-filmprijs 2018. Ook op de agenda: de toekomst van Europa met de Duitse kanselier Angela Merkel en nieuwe regels voor de bescherming van treinreizigers. Nieuwe streefdoelen voor hernieuwbare […]

Verbod op wegwerpplastic

Het Europees Parlement (EP) wil een Europees verbod op plastic voor éénmalig gebruik (ook wel wegwerpplastic genoemd). Dit heeft het Parlement met een grote meerderheidbesloten tijdens de plenaire vergadering van 24 oktober. Het doel van deze maatregel is om plastic vervuiling in met name zeeën en oceanen aan tepakken, omdat het veel negatieve gevolgen heeft voor […]