Brexit

In juni 2016 is er een referendum gehouden over het Europese Unie (EU)-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Een referendum is een stemming waar de bevolking mag stemmen over een bepaalde politieke kwestie. In sommige landen is deze bindend, zoals in het Verenigd Koninkrijk. In sommige landen niet, zoals in Nederland.

Nieuwe afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk
De meerderheid van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk heeft besloten geen lid meer te willen zijn van de Europese Unie. Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk via een formele brief aan de Europese Raad officieel aangekondigd het lidmaatschap van de Europese Unie op te zeggen.

De Europese Unie is nu met het Verenigd Koninkrijk in gesprek om te kijken wat de beste manier is om dit vertrek mogelijk te maken. Voor deze onderhandelingen zijn twee jaar uitgetrokken. Deze gesprekken duren zo lang omdat veel EU verdragen en overeenkomsten niet meer geldig zijn als het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie.

Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt en ook weer worden vastgelegd op papier. Dit gaat om enkele honderden verdragen en overeenkomsten die over ruim 44 jaar lidmaatschap zijn vastgelegd over veel verschillende onderwerpen.