Digitale gegevensuitwisseling om terrorisme te bestrijden

De afgelopen tijd zijn we in Europa enorm opgeschrikt door terroristische aanslagen in Barcelona (augustus 2017), Manchester (mei 2017), Londen (maart 2017), Stockholm (april 2017), Nice (juli 2016) en Berlijn (december 2016).

Meer digitale gegevensuitwisseling onder de lidstaten
Door digitale gegevensuitwisseling tussen de lidstaten, konden veiligheidsdiensten en politie redelijk snel achterhalen wie de daders waren en hun schuilplaatsen traceren.
Om uitwisseling op dit vlak onder de politie en geheime diensten verder te bevorderen heeft de EU aan de lidstaten gevraagd om nog nauwer samen te werken om zo de veiligheid in openbare ruimtes te waarborgen.