EU Lidmaatschap

De Europese Unie bestaat uit 28 landen. Niet alle landen in het continent Europa zijn lid van de Europese Unie. We hebben een aantal buurlanden. Sommige van die buurlanden willen graag lid worden van de Europese Unie. Om lid van de Europese Unie te mogen worden, moet je aan veel afspraken voldoen.

Wat zijn de regels waaraan de landen moeten voldoen?

Zo moeten er bijvoorbeeld eerlijke verkiezingen zijn, er mogen geen mensenrechten geschonden worden, en journalisten moeten vrij hun werk kunnen doen. Ook moet het land economisch stabiel zijn. Deze afspraken worden ook wel de Kopenhagen criteria genoemd.

De landen die toe willen treden tot de EU zijn: Turkije, De voormalige Joegoslavische Republiek, Macedonië, Montenegro, Servië, Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo.
Lees meer over de uitbreiding van de EU.