Brexit en het gevolg voor het weg- en spoorwegtransport.

Op 22 november 2017 heeft de commissie Transport en Toerisme een hoorzitting gehouden over de gevolgen van de Brexit voor het weg- en spoorwegtransport.

Bezorgdheid over Brexit

Tijdens de hoorzitting uitten belangrijke vertegenwoordigers van de weg- en spoorwegtransportsector hun bezorgdheid over de Brexit. Of het nu een harde of zachte Brexit wordt; beiden hebben grote gevolgen voor deze sector. Met name voor de dagelijkse gang van zaken zoals handelsactiviteiten, (juridische) regelgeving en ontwikkelingsplannen.

Wat is het verschil tussen een harde of zachte Brexit?

De verschillen zijn:

  • Zachte Brexit: Houdt in dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU. Maar wel van de interne markt. Alles blijft zoveel mogelijk hetzelfde als nu. Een voorbeeld is de situatie tussen Noorwegen en de EU.
  • Harde Brexit:  Houdt in dat alle verdragen, overeenkomsten en regels komen te vervallen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ook is het vrij verkeer van goederen en personen niet meer mogelijk. Indien het Verenigd Koninkrijk niet met de EU tot een overeenkomst kan komen, moet het Verenigd Koninkrijk gaan handeldrijven met de EU via de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dit kost tijd maar vooral veel geld, omdat er allerlei handelstarieven bij komen en veel administratief werk.