Voorlopig akkoord over de typegoedkeuring van auto’s in de EU

Op 17 januari 2018 is er een voorlopig akkoord bereikt tussen de lidstaten en het Europees Parlement om een autogoedkeuringsplatform op te richten. Dit houdt in dat vanaf 2020 de Europese Commissie zelf auto´s gaat testen die nieuw op de markt komen. Tevens kunnen lidstaten worden beboet wanneer fabrikanten sjoemelen met gestelde eisen voor nieuwe op de markt te brengen auto´s.  Ook worden  goedkeuringsinstanties beter gecontroleerd. Dit voorlopig akkoord is bereikt naar aanleiding van het emissieschandaal, ook wel bekend als de Dieselgate-affaire.

 Ter opfrissing: wat is de Dieselgate-affaire? 

In september 2015, ontstond er veel ophef in de media en politiek over de manipulatie van het verbrandingsverdrag bij dieselmotoren door autofabrikant Volkswagen. Volkswagen had namelijk met de software gesjoemeld die in auto´s de emissie-uitstoot (CO2) test en bijhoudt of deze voldoet aan de milieunormen.

Uit onderzoek bleek de producent deze software in meer dan 11 miljoen auto´s had geïnstalleerd (!). Ook kwam uit dit onderzoek naar voren dat dit grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid omdat te veel emissie-uitstoot slecht is voor je gezondheid.

Wat gebeurde er daarna?

Volkswagen werd aangeklaagd. Deze affaire heeft ze miljarden gekost aan rechtszaken, schikkingen en boetes. Daarnaast had deze Dieselgate-affaire een wereldwijde impact want uit andere onderzoeken bleek dat meer autofabrikanten met software frauderen.

In het Europees Parlement werd een tijdelijke, onderzoekscommissie gevormd: de EMIS commissie. De uitkomst van het onderzoek resulteerde in nieuwe regels die in de toekomst een affaire zoals de Dieselgate moeten voorkomen. Zie voor meer informatie over de EMIS commissie: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/emis/home.html

Uit deze commissie is ook dit autogoedkeuringsplatform tot stand gekomen.

Dieselgate 2.0

Vorige week werd bekend dat Volkswagen emissie testen uitvoerde op apen en mensen. Vandaag wordt tijdens de plenaire sessies in Straatsburg over dit onderwerp gedebatteerd.