Facebook privacy schandaal

Het kan je de afgelopen weken in het nieuws niet zijn ontgaan: de Facebook affaire. Dit social medium is recent veel in het nieuws geweest gezien er privacy gegevens “ongepast gedeeld zijn” van wereldwijd 87 miljoen Facebook-gebruikers, waarvan 2,7 miljoen Facebook-gebruikers in de EU. Dit privacy schandaal is aan het licht gekomen nadat het onderzoeksbureau Cambridge Analytica in opspraak kwam over het manipuleren van gegevens bij de Amerikaanse verkiezingen. Daarnaast blijken zij ook een grote rol te hebben gespeeld in het manipuleren van data bij de Britse en Duitse verkiezingen van het afgelopen jaar.

De heer Tajani, president van het Europees Parlement, maakt zich zorgen. Daarom heeft hij Facebook-oprichter Mark Zuckerberug uitgenodigd voor uitleg over de onthullingen rond Cambridge Analytica in één van de plenaire sessies in Straatsburg. Helaas heeft Zuckerberg nog niet gereageerd. Op 12 april heeft de heer Tajani, samen met de fractieleiders, besloten welke actie het Parlement gaat ondernemen omtrent dit schandaal; er wordt een tweede uitnodiging verstuurd naar Zuckerberg.

Samenvatting: wat is er gebeurd?
Cambridge Analytica is de Amerikaanse tak van een privaat Britse bedrijf (SCL Group) dat datamining, data-analyse en direct marketing combineert in het domein van publieke verkiezingsprocessen. Cambridge Analytica verwierf de gegevens van de Facebookers via een persoonlijkheidstest die de “gedupeerde” gebruikers hadden ingevuld. Daardoor kreeg het bedrijf toegang tot hun gegevens én die van hun vrienden. De overgrote meerderheid van de gedupeerden is Amerikaan (70,6 miljoen). Dit is de reden dat dit bedrijf een grote rol heeft gespeeld bij de verkiezing van de huidige president Trump.

De Europese lidstaten die het hardst getroffen zijn o.a. Duitsland, waar de gegevens van meer dan 310.000 mensen zijn gedeeld, en het Verenigd Koninkrijk waar gegevens zijn gedeeld van meer dan 1,1 miljoen Britten. In Nederland zou het naar schatting gaan om ongeveer 90.000 mensen.

Op 9 april heeft Facebook alle Facebookgebruikers op de hoogte gesteld of zij wel/ niet in dit privacy schandaal betrokken zijn.

Wat kan het Parlement (nog meer) doen?
Naast het (opnieuw) uitnodigen van Zuckerberg, kunnen EP-leden ook een resolutie aannemen waarin zij de Europese Commissie oproepen maatregelen voor te stellen om het misbruik aan te pakken. Verder kunnen zij er voor kiezen om een tijdelijke onderzoekscommissie te starten zoals ze hebben gedaan bij het Volkswagen schandaal.

Nieuwe wetgeving
Het Parlement heeft in het verleden al veel gedaan en neemt nog steeds veel maatregelen om de privacy en persoonlijke gegevens van de Europese burger te beschermen. Enkele voorbeelden kunt u hier lezen.

De onthullingen over het misbruik van de gegevens van Facebook kwamen naar voren toen de EU zich aan het voorbereiden was op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei. Lees meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er waren al plannen om de e-privacy richtlijn (2002) te hervormen. Deze richt zich vooral op het instellen van strengere limieten voor gegevensverwerking, zodat deze gegevens alleen kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven. Lees meer over de hervorming van de e-privacy richtlijn.