Nu extra bescherming van online persoonsgegevens

Je hebt vast gemerkt dat wanneer je aan het internetten bent en je online spullen wilt bestellen of informatie van jezelf invult, je extra akkoord moet geven op de websites. Dit komt omdat er op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingegaan in de hele EU. De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld.

Wat houdt het in?

In dit filmpje wordt kort uitgelegd hoe de AVG werkt.

Waarom is deze nieuwe wet belangrijk?

Steeds meer bedrijven werken met persoonsgegevens. Het doel van de AVG is dat de verwerking en bescherming van die data (of te wel persoonsgegevens) gewaarborgd worden en er niet zomaar iets van deze gegevens gebruikt kan worden waar jij niet mee akkoord bent gegaan. Daarom moeten organisaties nog duidelijker maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken, hoelang de data wordt bewaard en ze moeten een inzage geven van de opgeslagen data.

Daarnaast (zoals hierboven is vermeld) heeft de AVG als doel de data bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. De AVG is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor activiteiten op het gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving in de EU.