Copyrightwetgeving niet door naar mandaat

Op 5 juli 2018 hebben de leden van het Europees Parlement het voorstel om de onderhandelingen over de herziening van de online copyrightwetgeving met de lidstaten verworpen. Het voorstel wordt nu teruggestuurd naar de Commissie voor Juridische Zaken (JURI). De rapporteur (Axel Voss) heeft nu een aantal weken om met goede compromisvoorstellen te komen. In de plenaire sessie van september wordt over dit dossier opnieuw gestemd.

Waar gaat dit wetsvoorstel over?

In september 2016 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel geïntroduceerd om de bestaande wetgeving voor auteursrechten te moderniseren, omdat deze wetgeving al 17 jaar oud is. Het doel is om de auteursrechten van bijvoorbeeld artiesten en schrijvers beter te beschermen in het nieuwe digitale tijdperk.

Waarom is ertegen gestemd?

Uiteindelijk is er bij de behandeling van dit wetsvoorstel vooral een strijd gevoerd over het beperken van de vrije beschikbaarheid van informatie op internet. Er lagen twee controversiële plannen:

Het eerste controversiële plan was om internetbedrijven te verplichten om auteursrechtelijk beschermd materiaal te filteren. Critici zagen dit als censuur, omdat het moeilijker zou worden om video- en muziekfragmenten te plaatsen op bijvoorbeeld YouTube of Facebook.

Het tweede controversiële plan was het introduceren van een betere bescherming voor uitgevers. In de wetgeving wilde men vastleggen dat internetbedrijven niet zomaar mogen linken naar nieuwsberichten en andere artikelen. Google en andere internet concerns zouden daarover eerst met de uitgevers overeenkomsten moeten sluiten. Door de tegenstanders werd dit als ‘link-belasting’ aangeduid.

Als gevolg is er een enorme lobby ontstaan waarin Google het voortouw nam. Mede door deze ‘Google lobby’ is er uiteindelijk tegen het mandaat gestemd om de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad te starten (deze onderhandelingen die leiden tot definitieve Europese wetgeving worden ook wel ‘trilogen’ genoemd). Het Europees Parlement kan voor de stemmingen van september nu alleen nog amendementen op de concepttekst indienen.

Nepnieuws

Er wordt gesuggereerd dat de stemmingen zijn beïnvloed en er verkeerde informatie over dit wetsvoorstel is verspreid. Daarnaast betreurt de Europese Commissie het dat er een verkeerd denkbeeld is ontstaan over de link-belasting; het doorlinken zou namelijk helemaal niet ingeperkt worden.

Het wordt dus nog spannend hoe dit in september zal gaan verlopen……