Terugblik op de eerste helft van 2018 van het Parlement

 

Van gedetacheerde werknemers en de digitale economie tot de brexit en de toekomst van Europa, de eerste helft van 2018 was een drukke tijd voor het Europees Parlement. Laat ons terugkijken op de belangrijkste thema’s van de voorbije zes maanden.

In de eerste helft van 2018 heeft het Europees Parlement een reeks debatten met EU-leiders geleid met de toekomst van Europa tot onderwerp. Van migratie en klimaatverandering tot groei en veiligheid: acht leiders kwamen naar het Parlement om hun inzichten te delen over de uitdagingen waarmee het blok te kampen heeft.

Een van die uitdagingen is de beslissing van het VK om de EU te verlaten. Het Parlement speelt een cruciale rol bij het onderhandelen van de terugtrekkingsovereenkomst. In maart riepen de leden op tot gezamenlijke verbintenissen inzake burgerrechten, financiële verplichtingen en de Ierse grens.

Het Parlement blijft ijveren voor een sterkere digitale economie en stemde daarom voor het wegwerken van de barrières voor online shoppen over de grenzen heen. Het keurde ook een wetsontwerp goed om de vrije stroom van niet-persoonsgebonden gegevens te bevorderen.

Om de rechten van gedetacheerde werknemers te versterken, stemden de leden over nieuwe regels die moeten garanderen dat werknemers die tijdelijk naar andere EU-landen worden gestuurd hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Het doel is om hun reis- en verblijfsomstandigheden te verbeteren en te zorgen voor eerlijke concurrentie voor bedrijven.

Minstens 32%. Dat is hoeveel energie van hernieuwbare bronnen moet komen. De leden hebben ook doelen vastgelegd, zoals het gebruik van intelligente technologieën en de energie-efficiënte renovatie van gebouwen. Als onderdeel van de strijd tegen klimaatverandering werd het emissiehandelssysteem van de EU bijgewerkt, om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40% terug te dringen. Het beperkt tevens de CO2-uitstoot van de industrie terwijl koolstofarme investeringen worden gestimuleerd. Het Parlement heeft nieuwe streefwaarden vastgelegd om meer te recyclen, minder te storten en de afvalberg te verkleinen via betere verpakking. Zo wil het Parlement bijdragen aan een samenleving die haar middelen op efficiënte wijze gebruikt.

De nieuwe regels zijn ook gericht op het halveren van het voedselafval in de EU. De leden riepen op om een duurzaam landbouwbeleid op te nemen in de kringloopeconomie, met ondersteuning van innovatie, onderzoek en intelligente praktijken. Ze drongen aan op een eerlijke verdeling van fondsen aan boeren en vroegen ook meer steun voor imkers.