Nieuwe regels voor auteursrechten in het digitale tijdperk

Het Parlement heeft gestemd voor het bijwerken van de regels voor auteursrechten in de digitale eengemaakte markt, om een eerlijke betaling en erkenning voor kunstenaars, nieuwsuitgevers, auteurs en vertolkers te garanderen.

Muziek, teksten, optredens en krantenartikelen worden elke dag online gepubliceerd. De digitale revolutie heeft geleid tot een nieuwe manier om artistieke en journalistieke inhoud te consumeren. Of het nu online of offline is, auteurs, kunstenaars en journalisten moeten eerlijk worden betaald voor hun werk. Daarom heeft het Parlement gestemd voor het bijwerken van de regelgeving voor online auteursrechten, die 17 jaar oud is.

We willen dat platformen een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen inzake de inhoud van het platform, en tevens willen we verhinderen dat auteursrechtelijk beschermende werken worden geschonden vanaf het begin. Het Parlement wil garanderen dat platformen die gegevens delen en nieuws verzamelen, de makers ervan vergoeden wanneer ze hun inhoud gebruiken. Digitale bedrijven moeten ervoor zorgen dat beschermd materiaal dat ze uploaden, geblokkeerd wordt indien geen bijdrage is betaald. Uitgevers moeten ook een vergoeding kunnen vragen indien platformen hun inhoud gebruiken.

Het is een evenwichtsoefening tussen twee basisrechten: enerzijds de vrijheid van meningsuiting, anderzijds de eigendomsrechten. Auteurs en artiesten moeten ook meer onderhandelingsrechten hebben, om hun positie te versterken wanneer ze te maken krijgen met grote, machtige platformen. Ze moeten exclusiviteitsclausules kunnen beëindigen of een grotere vergoeding kunnen eisen indien wat ze krijgen onredelijk laag is.

In een poging om start-ups en innovatie aan te sporen, stelt de tekst kleine en microplatformen vrij van de richtlijn. Ook online encyclopedieën en platformen met opensourcesoftware zoals Wikipedia en GitHub zullen vrijgesteld zijn van de regels. Het voorstel biedt tot slot uitzonderingen voor inhoud gebruikt voor onderwijs en culturele instellingen zoals musea en bibliotheken.