Op de agenda in Straatsburg (1 t/m 4 oktober 2018): van uitstoot tot audiovisuele regels

De Europarlementariërs zullen het hebben over nieuwe regels voor video en televisie online en offline, striktere normen voor de uitstoot van auto’s, de beslissing van de VS om hun financiële steun aan Palestijnse vluchtelingen stop te zetten, en veel meer.

De manier waarop we kijken naar films en programma’s verandert. De Europarlementariërs stemmen over nieuwe regels voor audiovisuele media, om kinderen beter te beschermen en reclame te reglementeren.

Broeikasgassen en fijne deeltjes in de lucht bedreigen niet enkel de planeet, maar ook onze gezondheid. De leden stemmen om de CO2-uitstoot verder te verminderen voor nieuwe auto’s tegen 2030.

De debatten over de toekomst van Europa gaan voort. Ditmaal neemt de premier van Estland, Jüri Ratas, het woord.

Bedrijven en overheden houden enorme hoeveelheden niet-persoonsgebonden gegevens bij. Het Parlement gaat stemmen over nieuwe regels die de opslag en verwerking van dergelijke gegevens in een specifieke lidstaat moeten verbieden.

Ongeveer 5 miljoen Palestijnen zijn afhankelijk van de hulpverlening door de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. De Europarlementariërs bespreken de gevolgen van de Amerikaanse beslissing om de financiële steun aan de organisatie in te trekken.