Tegen overdracht van geneesmiddelenresistentie van dieren op mensen

Een nieuw stel Europese regels streeft naar een daling van het gebruik van antibiotica in de veeteelt en de invoer van striktere regels op ingevoerde levensmiddelen, om de verspreiding van antibioticaresistentie te beperken. De overdracht van geneesmiddelenresistentie van dieren naar mensen vormt een ernstige bedreiging voor ons milieu, ons voedsel en onze gezondheid.

Geneesmiddelenresistentie wordt overgedragen van dieren op mensen via de voedselketen. Om die overdracht tegen te houden, werkt het Europees Parlement aan nieuwe maatregelen die preventief en collectief gebruik van antibiotica terugdringen.

Het preventieve gebruik van antibiotica wordt beperkt tot alleenstaande gevallen waar het risico van ernstige infecties hoog is en wordt bevestigd door een veearts. Een veearts schrijft het gebruik van antibiotica alleen voor in het geval van een besmettelijke ziekte, in het bijzonder als die van bacteriële aard is. Sommige antibiotica worden uitsluitend voorbehouden voor menselijk gebruik.

De Europarlementariërs willen ook het onderzoek naar nieuwe antibiotica aanmoedigen en de wederkerigheid opleggen van EU-normen inzake het gebruik van antibiotica voor ingevoerde levensmiddelen. Het is zeer belangrijk om de aanwezigheid van antibiotica zoveel mogelijk te verminderen, zowel in vlees dat in de EU wordt geproduceerd als in ingevoerd vlees. Daarom is het wederkerigheidsprincipe van essentieel belang. In de nieuwe wetgeving zullen alleen handelspartners die dezelfde beperkingen in acht nemen als hun tegenhangers in de EU hun vleesproducten naar Europa kunnen exporteren.