Ondersteuning voor Europese ruimtevaart programma’s

Op 21 november 2018hebben de leden van de Commissie Industrie, Onderzoeken Energie (ITRE) een ontwerpverslag aangenomen waarbij een bedrag van 16 miljard over de periode van 2021-2027 vrij komt. Met dit geld wiltmen ondersteuning en verbetering bieden aan de programma´s van EuropeseRuimtevaart Agentschap (ESA) en aan de bestaande EU ruimtevaartprogramma´s zoals Galileo, Copernicus en Space Situational Awareness.

Waarom is ruimtevaartvoor de EU belangrijk?
Europa is momenteel de tweede ruimtevaartmacht ter wereld en wereldleider ophet gebied van aardobservatie, navigatie en technologisch onderzoek. Als Europawereldleider wil blijven is het noodzakelijk dat nieuwe en bestaanderuimtevaartprogramma´s versterkt worden. Ook is het van belang om een steedsgrotere samenwerking aan te moedigen en goed te kunnen blijven concurreren met de traditionele ruimtevaartmachten (zoals Rusland, de VS en China) en om nieuwe spelers op ‘deze markt’ uit te dagen.

Waarom is ruimtevaartvoor u en mij belangrijk?
Het is voor ons de gewoonste zaak van de wereld (geworden) dat wij bijvoorbeeld via satellietcommunicatie onbeperkt data kunnen versturen met onze mobiele telefoons naar vrienden of familie. Dat onze auto zegt welke route we moeten nemen. Dat in de medische zorg op een scan elk orgaan van ons lichaam gedetailleerd te zien is. Dat wij op een matras slapen dat zich vormt naar ons lichaam. Al deze technologieën hebben hun oorsprong te danken aan deruimtevaart.

De ruimtevaarttechnologie speelt daarnaast ook een cruciale rol in de aanpakvan klimaatverandering, landbouwproductie, technologie, innovatie en wetenschap, netwerk connectiviteit (zoals in de ‘internet of things‘, ‘platooning‘ of ‘connected cars‘), grenscontroles en het helpt mee om deveiligheid van burgers te waarborgen.
Daarom is het belangrijk om in ruimtevaarttechnologie te investeren. Het is onmisbaar in de Europese samenleving.

Meer informatie over dit ontwerpverslag kan je lezen op: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0236(COD)