Op de agenda in Brussel: van grenscontroles tot de westelijke Balkanlanden

De reeks debatten over de toekomst van Europa gaat voort.

Deze week wisselt de Deense premier Lars Løkke Rasmussen van gedachten met de Parlementsleden. Het Parlement wil de maximumduur van tijdelijke grenscontroles in het Schengengebied terugbrengen tot één jaar, met initiële controles beperkt tot twee maanden.

Sommige landen hebben de controles in 2015 opnieuw ingevoerd na de migrantencrisis. De Parlementsleden bekijken de vooruitgang van vijf naties in de westelijke Balkan op hun weg naar EU-lidmaatschap.

De ontwikkelingen in Servië, Kosovo, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië en Montenegro zullen worden besproken. Hoe kunnen Europese banen worden beschermd tegen de uitdagingen van globalisering?

De Parlementsleden overwegen wijzigingen aan te brengen aan het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, dat duizenden Europese banen heeft gered. De EU subsidieert tientallen onderzoeksprojecten die ons dagelijkse leven verbeteren, van milieubescherming tot nanotechnologie. Dinsdag worden zij onder de loep genomen in een conferentie op hoog niveau.