Op de agenda in Brussel: van mensenrechten tot de bescherming van arbeiders (week van 19 november 2018)

Het Parlement organiseert een week vol evenementen ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een conferentie op hoog niveau zal bekijken hoe de mensenrechten kunnen worden geïntegreerd in de bedrijfswereld, duurzame ontwikkeling en extern beleid.

Ook een betere sociale zekerheid voor grensarbeiders staat op de agenda. Zo moeten ze kunnen genieten van een werkloosheidsuitkering en gezondheidsdiensten, ook wanneer ze van land veranderd zijn.

De leden stemmen om klokkenluiders die handelen in het algemeen belang beter te beschermen. Ze moeten juridische en financiële bijstand krijgen, en hun identiteit moet beter worden beschermd.

De leden stemmen over regels om de blootstelling van arbeiders aan nieuwe kankerverwekkende chemische stoffen te beperken, met name in laboratoria, de bouw- en textielsector.

Het Parlement debatteert over duidelijke voorschriften voor autonome voertuigen zoals zelfrijdende auto’s en automatische vliegtuigen. Het wil het testen in reële situaties en nieuw onderzoek bevorderen, terwijl de gegevensbescherming en veiligheid van de consument worden gegarandeerd.