Op de agenda in 2019

Volgend jaar, 2019 staat in het teken van de Europese verkiezingen. Burgers in de EU trekken in mei naar de stembus, om hun Europarlementariërs voor de komende 5 jaar te kiezen. De openingszitting van het nieuwe Parlement zal in juli plaatsvinden. 

Vóór de verkiezingen zet het Parlement de gesprekken over de EU voort met zijn ‘Toekomst van Europa’-debatten. De reeks wordt in 2019 geopend met de Spaanse premier Pedro Sánchez, gevolgd door de leiders van Finland, Italië en Slowakije.

Het Parlement heeft altijd geijverd voor een vrije maar ook eerlijke handel. In 2019 zullen de Europarlementariërs stemmen over overeenkomsten met Mexico en Singapore, die een handel zonder invoerrechten zullen bevorderen. Dit zal plaatsvinden nadat het Parlement in december een akkoord heeft ondersteund dat 30% van de wereldeconomie behelst, een akkoord dat met Japan is gesloten. 

Het Parlement zal stemmen over nieuwe, geharmoniseerde regels om klokkenluiders beter te beschermen op Europees niveau. De voorstellen omvatten veilige kanalen om schendingen van de Europese wetgeving te melden en het verbod op vergeldingsmaatregelen en intimidatie. Het Parlement heeft een speciale commissie opgericht om te onderzoeken hoe in Europa pesticiden worden toegelaten. In 2019 zullen de Europarlementariërs het verslag van de commissie bestuderen waarin wordt opgeroepen tot een betere risicobeoordeling, een transparanter certificeringsproces en de bevordering van alternatieven. Het Parlement wil dat Europa een wereldleider wordt als het gaat om automatische en verbonden auto’s.

In 2019 zullen de Europarlementariërs stemmen over een reeks maatregelen om testen in reële situaties en onderzoek te bevorderen, waarbij technologische vooruitgang onze wegen ook veiliger moet maken. Nu het VK de Europese Unie in maart 2019 gaat verlaten, verliest de EU voor het eerst in haar geschiedenis een lidstaat. Na de brexit en de Europese verkiezingen zal het Parlement nog 705 leden kennen.

Voor meer informative over de plenaire agenda zie: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html