Van Brexit tot Fondsen en pesticiden: 5 cijfers uit Straatsburg

De Europarlementariërs bespraken de afwijzing van de Brexitovereenkomst door het Britse parlement. Op 29 maart moet het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten.

Verder stemden de Europarlementariërs vóór een verhoging van 19% van het budget vóór het Europees Sociaal Fonds Plus in de volgende meerjarenbegroting van de EU. Deze verhoging moet de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt helpen bevorderen en kinderarmoede tegengaan.

Het Parlement keurde ook InvestEU goed, een nieuw programma voor investeringen in infrastructuur, onderzoek en innovatie. Dit programma zou moeten leiden tot bijna 700 miljard euro aan investeringen. Het Europees transitiefonds, vroeger bekend als het Europees fonds, bestemd voor de aanpassing aan de globalisering die mensen helpt die werkloos werden als gevolg van technologische evoluties of milieuveranderingen. Het Parlement stemde ermee in om de toegangsdrempel te verlagen tot 200 verloren banen in een bedrijf of sector.

Een speciale commissie (PEST) bracht na 9 maanden onderzoek een rapport uit over pesticiden (chemische bestrijdingsmiddelen). De parlementsleden stemden voor meer transparantie en verantwoording in het EU-goedkeuringsproces voor pesticiden.