Op de agenda in Brussel: voertuigveiligheid, Erasmus+ en meer

De Commissie Internationale Handel gaat de voorstellen van de Europese Commissie voor het heropstarten van de handelsgesprekken met de Verenigde Staten bekijken.

Europarlementariërs stemmen over het verhogen van de financiële middelen voor Erasmus+ in de volgende EU-meerjarenbegroting. Het nieuwe programma moet mobiliteit en levenslang leren promoten.

De EU wil het aantal doden en zwaargewonden bij verkeersongevallen tussen 2020 en 2030 halveren. Europarlementariërs bespreken de regelgeving rond voertuigveiligheid waaronder intelligente snelheidsassistentie (ISA) en vermoeidheidsherkenning voor bestuurders.

De werkgroep rechtsstaat (bredere LIBE Commissie) publiceert haar bevindingen na de moorden op journalisten in Malta en Slowakije.

Het Parlement zet zich in voor de bescherming van de persvrijheid en corruptiebestrijding.

Het Parlement verwelkomt gasten uit andere parlementen in Europa voor de Europese parlementaire week 2019. Deelnemers zullen het economisch beleid, de werkgelegenheid en de euro bespreken.