Op de agenda in Straatsburg: van dierentransport tot waterhergebruik

De Europarlementariërs blijven met Europese leiders debatteren over de hervorming van de EU. De Italiaanse premier Giuseppe Conte is aan de beurt om zijn visie op de toekomst van Europa te presenteren.

De Parlementsleden stemmen over een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Singapore. Daardoor zullen vrijwel alle tarieven in de komende vijf jaar verdwijnen, worden unieke Europese producten beschermd en wordt de aanbestedingsmarkt in Singapore geopend voor EU-bedrijven.

Jaarlijks worden binnen en buiten de EU miljoenen dieren getransporteerd om te worden gefokt of geslacht. De Parlementsleden bespreken maatregelen voor het verbeteren van het dierenwelzijn en het inkorten van reistijden. 

Verder stemmen de leden van het Europees Parlement over het instellen van een eerste instrument op EU-niveau om buitenlandse investeringen te screenen op veiligheidsrisico’s en zo essentiële infrastructuur zoals water en transport en belangrijke technologieën en communicaties te beschermen.

Waterschaarste is een groeiend probleem in de EU. De Parlementsleden stemmen over maatregelen voor een beter beheer en meer hergebruik van water om overexploitatie van watervoorraden te verminderen.