Rampenrespons van de EU versterken

In 2017 en 2018 lieten bosbranden, stormen en overstromingen een spoor van vernieling achter in Europa. Het mechanisme voor civiele bescherming van de EU werd gecreëerd om op deze rampen te reageren. Nu wil het Parlement dat het systeem wordt bijgewerkt zodat de EU sneller en efficiënter kan ingrijpen bij een ramp. Het mechanisme van civiele bescherming moet de samenwerking tussen lidstaten versterken. De wet voorziet tevens in een nieuw instrument dat RescEU wordt genoemd. Dat is een reserve van middelen zoals vliegtuigen voor de bestrijding van bosbranden, speciale waterpompen, veldhospitalen en medische teams.

Zo moeten lidstaten ondersteuning krijgen wanneer ze meer middelen nodig hebben om een ramp het hoofd te bieden, met name wanneer verscheidene landen tegelijk te maken krijgen met dezelfde noodsituatie. Het mechanisme van civiele bescherming is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel. Daarom is het aan de lidstaten om het te activeren wanneer ze noodsituaties niet alleen aankunnen. De herziene wetgeving zal miljarden euro’s schade aan infrastructuur in Europa vermijden en zal vooral de burgers beschermen.