Veiligheid op de weg

Het Europees Parlement zet sterk in op meer veiligheid op de weg. Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal ongevallen op Europese wegen te verminderen, moeten nieuwe voertuigen verplicht uitgerust worden met veiligheidsvoorzieningen die bestuurders in gevaarlijke situaties dienen te helpen. Dat vinden de leden van de commissies Transport en de Interne Markt, die in januari en februari 2019 deze voorstellen hebben aangenomen.

Waarom neemt de EU maatregelen?
In de loop van de afgelopen decennia is de verkeersveiligheid op Europese wegen sterk verbeterd. Toch heeft de daling van het aantal verkeersdoden de laatste jaren stilgestaan. Ieder jaar verongelukken nog steeds meer dan 25.000 mensen en raken honderdduizenden mensen gewond. Ongeveer 90% van deze ongevallen is te wijten aan menselijke fouten.

Onveiligheid op de weg is een Europees probleem en de EU wil hier nu iets aan doen. De EU heeft zich als doel gesteld het aantal dodelijke ongevallen en ernstige verkeersletsels tussen 2020 en 2030 te halveren en tegen 2050 te reduceren tot bijna nul. Deze doelstelling wordt ook wel ´Vision Zero´, ofwel ´Visie Nul´, genoemd.

Hoe wil de EU dit doel verwezenlijken?
Met name door nieuwe voertuigen verplicht uit te rusten met veiligheidsvoorzieningen. Met de huidige voorstellen wordt dus de veiligheid van het voertuig vergroot, waardoor ongevallen vermeden kunnen worden en het aantal overlijdens en zware verwondingen zal afnemen.

Door veiligheidsnormen op EU niveau te harmoniseren wordt voorkomen dat deze van lidstaat tot lidstaat verschillen en kan in de hele Unie hoge normen voor veiligheid worden gehanteerd.

Wat houden de maatregelen precies in?
Alle nieuwe voertuigen – auto´s, busjes, vrachtwagens en bussen – moeten verplicht uitgerust worden met veiligheidsvoorzieningen die bestuurders in gevaarlijke situaties dienen te helpen. Het gaat hierbij om de nieuwe modellen van de nieuwe voertuigen. De automatische assistentiesystemen moeten als standaarduitrusting in alle nieuwe voertuigen zitten en dienen de veiligheid van kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en kinderen te verbeteren.

De systemen variëren van ‘intelligent remmen’ en snelheidsassistenten die voetgangers en fietsers detecteren. Ze kunnen ook automatisch een auto vertragen om een botsing te voorkomen en bestuurders helpen om binnen snelheidslimieten te blijven. Er zijn ook systemen die beginnen te piepen en de auto bijsturen als je je buiten de rijstrook begeeft.

Verder
Het Europees Parlement is nu in onderhandeling met de lidstaten in de Europese Raad om het eens te worden over de veiligheidsvoorzieningen van nieuwe voertuigen en vanaf wanneer deze moeten worden ingevoerd – naar verwachting vanaf 2021 of 2022.

Voor meer informatie over de veiligheidsvoorzieningen voor nieuwe voertuigen, klik hier.
Voor meer informatie over de rijhulpsystemen zie onderstaand filmpje:  http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20171110STO87806/verkeersveiligheid-verplicht-stellen-van-rijhulpsystemen-in-nieuwe-auto-s