Waarborgen van lucht- en wegvervoer bij no-deal Brexit

Op 20 februari heeft het Europees Parlement gestemd over voorstellen die de connectiviteit in het lucht- en wegvervoer tijdelijk moeten waarborgen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Het gaat om tijdelijke noodmaatregelen die worden getroffen om ernstige verstoringen van het lucht- en wegvervoer tussen de EU lidstaten en het VK te voorkomen. De voorstellen treden alleen in werking als er geen uittredingsakkoord gesloten wordt vóór de Brexit deadline van 30 maart 2019, of later indien de deadline wordt uitgesteld.

Sinds de aankondiging van het VK om uit de EU te vertrekken, zijn beide partijen in gesprek om de voorwaarden van hun nieuwe relatie te bepalen. De gesprekken over het uittredingsakkoord lopen stroef en om ernstige gevolgen van een zogenaamde ´no-deal´ Brexit te voorkomen worden er noodmaatregelen getroffen voor allerlei sectoren, waaronder voor de transportsector.

Wat houden de maatregelen precies in?
Met de huidige voorstellen wil het Parlement de connectiviteit in het lucht- en wegvervoer waarborgen na de Brexit. Door de beoogde maatregelen mogen luchtvaartmaatschappijen uit het VK na de Brexit over het grondgebied van de EU blijven vliegen en voor technische doeleinden landen. Ook mogen zij directe routes tussen de beide grondgebieden blijven bedienen. Britse luchtvaartmaatschappijen hebben zo de mogelijkheid om passagiers en goederen uit het VK naar de EU te vervoeren en omgekeerd, op voorwaarde dat het VK ten minste gelijkwaardige rechten verleent aan EU-luchtvaartmaatschappijen.

Soortgelijke afspraken zijn voorgesteld voor het wegvervoer. Met de beoogde maatregelen blijft het voor wegvervoerders uit de EU en het VK mogelijk om goederen en passagiers te vervoeren tussen de EU en het VK op basis van een goed evenwicht, gelijke rechten en eerlijke concurrentie.

De beoogde maatregelen hebben een tijdelijk karakter en lopen in de luchtvaart af op 30 maart 2020. In het wegvervoer duurt de overgangsperiode tot 31 december 2019.

Let wel, de maatregelen zullen de negatieve impact van een ´no-deal´ scenario niet volledig wegnemen, voor zover dat al mogelijk is. Zij bieden ook zeker niet dezelfde voordelen als het lidmaatschap van de EU. De noodmaatregelen gelden alleen voor specifieke gebieden waarbij een ´no-deal´ scenario ernstige ontwrichtende gevolgen voor burgers en bedrijven in de EU zou veroorzaken.

Voor meer informatie over de ´no-deal´ Brexit maatregelen, ook op andere gebieden zoals financiële diensten, douane en klimaatbeleid, klik hier.