Welzijn van vervoerde dieren

Jaarlijks worden er miljoenen dieren  in vrachtwagens vervoerd naar landen binnen en buiten de EU om te worden gefokt of geslacht. Het Parlement wil dat de regels over het diertransport verbeterd en consequenter worden gehandhaafd. Deze dieren (zoals kalveren) maken lange reizen, bijvoorbeeld van Oost-Frankrijk naar Marokko, waar ze zullen worden gefokt voor vlees. Het transport, de behandeling, het laden en lossen zijn erg stressvol voor dieren.

Het Parlement wil zo kort mogelijke reistijden. Ze willen niet dat de dieren zo’n lange reis maken omdat ze zien hoe de manier waarop met dieren wordt omgegaan per land verschilt. Dieren moeten genoeg ruimte en ventilatie hebben, en toegang tot voeding en water. Daarnaast moeten technologieën als gps-tracking worden uitgerold om ervoor te zorgen dat vervoerders zich aan de regels voor reistijden houden.

Eén van de voorstellen is strengere steekproefsgewijze controles op diervervoerders en zwaardere straffen voor hen die de regels overtreden, zoals het intrekken van vergunningen voor vervoerders die herhaaldelijk in de fout gaan. Als derde landen niet kunnen waarborgen dat zij hun dieren op dezelfde wijze behandelen als wij in Europa doen, zullen we de export van die dieren verbieden. De sector moet worden aangemoedigd om, indien mogelijk, dierproducten te vervoeren in plaats van levende dieren.