Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS) Delegated Regulation

Na de goedkeuring van het Autonome Voertuigen-rapport in de plenaire sessie van januari 2019, hebben de ontwikkelingen rondom dit rapport niet stilgelegen. Vanwege de connectiviteit die nodig is om voertuigen, met name voor bijna volledig geautomatiseerde voertuigen, onderling of met andere apparaten (bijvoorbeeld smartphones, GPS) of infrastructuur (ook wel V2X genoemd) te laten communiceren, is er een discussie op gang gekomen over de ontwikkelingen van 5G en G5 technologieën in de verordening over Coöperatieve Intelligente Transport Systemen die de Europese Commissie heeft voorgesteld.

Wat is de C-ITS?
Digitale technologieën (zoals coöperatief, verbonden en geautomatiseerd) hebben zich de afgelopen decennia snel ontwikkeld en worden steeds meer geïntroduceerd in de transportsector.

Terwijl Intelligent Transport Systems (ITS) zich richten op digitale technologieën die informatie bieden langs de weg of in voertuigen, richt C-ITS zich op de communicatie tussen die systemen – of het nu een voertuig is dat communiceert met een ander voertuig, met de infrastructuur of met andere C-ITS systemen.

Voertuigen en infrastructuur uitgerust met C-ITS kunnen bijvoorbeeld een waarschuwing aan elkaar doorgeven, waarna de chauffeurs tijdig op de hoogte worden gebracht van de aankomende verkeerssituatie en zo de nodige actie kunnen nemen om mogelijke schade of ongelukken te voorkomen. Hierdoor zal de verkeersveiligheid toenemen. Andere belangrijke voordelen van het gebruik van C-ITS zijn onder meer het verminderen van C02-uitstoot en meer comfort voor de bestuurder.

Zie voor meer informatie het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=IiGZk_GDOPQ

Wat is de C-ITS delegated regulation?
De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel ontwikkeld (een Delegated Regulation ookwel een verordening genoemd) waar ze een wettelijk kader uitéénzet voor een gecoördineerde invoering voor C-ITS in Europa. Hierin worden kwesties genoemd die op EU-niveau moeten worden aangepakt, zoals prioriteiten stellen voor de inzet van C-ITS-diensten en de beveiliging van de C-ITS communicatie.

Zie voor meer informatie: https://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en

Wat wordt er nu ter discussie gesteld?
De discussie rond C-ITS Delegated Regulation gaat over de verschillende technologieën die momenteel hiervoor in ontwikkeling zijn, te weten: G5 (ook wel ITS-G5 genoemd, of WiFi) en 5G (ook wel de cellulair of netwerk technologie genoemd).

Het verschil is als volgt:

  • 5G is de nieuwe generatie van de cellulaire netwerk technologieën. Deze technologie werkt op basis van datadiensten. Wij kennen al 3G en 4G op onze mobiele telefoon maar 5G is een nieuwe generatie netwerk op een compleet andere bandbreedte waardoor het verwerken van data nog sneller zal gaan en alle type apparatuur met elkaar kan communiceren. Het belangrijkste voordeel van cellular technologie is dat het al veel wordt gebruikt. Daarbij worden de netwerken voortdurend verbeterd en in de praktijk getest. Hierdoor kunnen ze worden gebruikt in elk voertuig (oud of nieuw) of zelfs door voetgangers en fietsers. Bestaande gebruikersapparaten (zoals smartphones) kunnen gemakkelijk worden aangevuld met apps en de benodigde investeringen aan de infrastructuurzijde kunnen worden gedaan door de industrie.
  • G5/ ITS-G5 ook wel lokale technologieën genoemd. Verzenden gegevens tussen voertuigen en infrastructuur met behulp van speciale frequenties en protocollen die puur voor transport zijn ontworpen. Vanwege de specialistische en kortlopende aard van de koppeling (ook wel short range communicatie genoemd), zijn ze betrouwbaarder, veiliger en sneller dan de nu bestaande cellulaire communicatie omdat er geen netwerk nodig is. Deze frequenties vereisen echter wel dat speciale censoren worden geïnstalleerd in voertuigen en (voor C-ITS tussen voertuig en infrastructuur) langs de weg. Ze kunnen wel een stuk duurder zijn, vooral als ze op korte termijn gebruikt moeten worden. Een ander voordeel van deze technologie is dat het verenigbaar is met het bestaande systeem.

Doordat met name de cellulaire technologie nog volop in ontwikkeling is, is het nu nog moeilijk te zeggen welke technologie het meest geschikt is.  Voor nu is eigenlijk technologische neutraliteit het beste, wat inhoudt dat beide (en andere) technologieën zich verder kunnen ontwikkelen, getest en uiteindelijk uitgerold kunnen worden. Aan de hand daarvan kan bepaald worden welke het meest geschikt is. Misschien hebben we ook wel beide technologieën nodig voor de transitie van coöperatieve naar automatische en uiteindelijk naar autonome voertuigen. Bovendien is het geen goed idee om op één technologie te focussen als de EU wereldspeler op dit gebied wil blijven en met China en de Verenigde Staten willen blijven concurreren.

Maar niet iedereen denkt hier zo over. Sommige Eu maar ook spelers uit de industrie zelf hebben een sterke voorkeur om de ITS-G5 eerst uit te rollen voordat 5G eraan te pas komt, omdat dit netwerk nu nog niet commercieel beschikbaar is.

Het interessante is dat de Europese Commissie ook aanstuurt om eerst de ITS-G5 uit te rollen maar wel ruimte geeft in de delegated act voor de ontwikkeling van 5G. Het knelpunt zit hem in investeringen wanneer deze technologie wel markt-klaar is. Telecombedrijven moeten dan veel stappen doorlopen als zij het willen uitrollen, wat enorme vertraging kan opleveren. Er wordt nu gekeken of er in de tekst van de verordening een aantal versoepelingen kunnen worden aangebracht.

En nu?
Wordt vervolgd. Wel is iedereen van mening  dat deze delegated act geen vertraging op mag lopen of geblokkeerd mag worden. Maandag 4 maart had de Transport Commissie een vergadering gehad over dit onderwerp waar de ook bij Europese Commissie was. Op 13 maart is het eindrapport gepubliseerd.  In april wordt er een definitief besluit genomen.