Deze week in het Parlement: balans werk/privéleven, Brexit en de gasmarkt

Evenwicht tussen werk en gezin, de stand van zaken over Brexit en aardgas zijn enkele onderwerpen die op de agenda staan van de plenaire vergadering in Brussel.

Balans werk/privé

Donderdag zal het Parlement debatteren en stemmen over nieuwe regels om het evenwicht tussen het werk en privéleven van ouders en verzorgers te verbeteren. Het recht op tien dagen vaderschapsverlof, flexibele arbeidsvoorwaarden en twee maanden betaald ouderschapsverlof behoren tot de maatregelen die op tafel liggen

Brexit

Op woensdag bespreken de Parlementsleden samen met de Commissie en de Raad de stand van zaken met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU.

EU-gasmarkt

Het Parlement zal donderdag stemmen over een nieuwe wetgeving voor de EU-gasmarkt. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat dezelfde regels van toepassing zijn op interne EU-gaspijpleidingen en pijpleidingen uit niet-EU-landen.

De arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs

Vorige week werd de plenaire stemming over de regels betreffende de rusttijden van vrachtwagenchauffeurs en het uitzenden van chauffeurs uitgesteld. Dit werd veroorzaakt door een groot aantal amendementen die ingediend werden tijdens de plenaire vergadering. De transportcommissie zal de amendementen nu bespreken, gevolgd door een plenaire stemming over het pakket dat gepland staat voor donderdag.

Rechtsstaat

Op donderdag zal het Parlement stemmen over een nieuw systeem dat de opschorting van EU-fondsen zou toestaan voor regeringen die fraude en corruptie niet aanpakken of ingrijpen bij rechtbanken.

Europees Sociaal Fonds Plus

Het Parlement zal donderdag stemmen over de verhoging van de financiering voor het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Parlementsleden willen meer middelen zien voor de inzetbaarheid van jongeren en zorgen voor gelijke kansen voor kinderen met een risico op armoede of sociale uitsluiting.

De toekomst van Europa

De Zweedse premier Stefan Löfven komt woensdag naar Brussel om met de Parlementsleden van gedachten te wisselen over de toekomst van Europa. Het wordt het 19e debat in de serie.