Het Verdrag van Lissabon treedt in werking. In dit verdrag staat hoe de manier van omgang (de waarden) in de Europese samenleving behoort te zijn.

Recent Posts