Waarom de EU
Waarom de EU?

Geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) was iedereen het eens: nooit meer oorlog! Daarom moest er worden samengewerkt. Zo werd in 1950 het Schumanplan geïntroduceerd.

Zes landen gingen samenwerken: België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Zij vormden dus de voorloper van de Europese Unie zoals we die vandaag de dag kennen.

De belangrijkste stappen in de oprichting en ontwikkeling van de Europese Unie zijn als volgt:

1951

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt opgericht. Kolen en Staal waren vroeger een belangrijk middel om wapens mee te maken. Deze producties werden vanaf nu gecontroleerd.

1957

De Europese Economische Gemeenschap wordt geïntroduceerd. De interne markt wordt opgericht.

1985

Het Verdrag van Schengen treedt in werking. De grenscontroles worden opgeheven.

1992

Het Verdrag van Maastricht treedt in werking: de Economische en Monetaire Unie

2002

Invoering van de Euro.

2009

Het Verdrag van Lissabon treedt in werking. In dit verdrag staat hoe de manier van omgang (de waarden) in de Europese samenleving behoort te zijn.